Świadoma Komunikacja

NIE BÓJ SIĘ mówić czego potrzebujesz

Wiesz, że komunikacja to droga do zdrowych relacji

Nie chcesz już dłużej cierpieć z spowodu niezrozumienia, bycia winowajcą lub ofiarą.

Szukasz sposobów by zrozumieć siebie i innych oraz wyrażać to, co się w Tobie dzieje.

ODKRYJ Porozumienie bez Przemocy

Daj sobie szansę, by popatrzeć na wszelkie działania jako próbę zaspokojenia potrzeb.

Zapraszam Cię do Świata zdrowych relacji

Pozumienie bez Przemocy (znane jako NVC, z ang. Nonviolent Comunication), to szansa, aby nauczyć się wyrażać siebie, słuchać z empatią, rozwiązywać konflikty, te z innymi, oraz te wewnętrzne, i osiągnąć emocjonalną wolność. Zdrowe, głębokie relacje to efekt empatycznego i autentycznego komunikowania się, którego można się nauczyć. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tej kwestii – dobrze trafiłe(a)ś.  

Jestem promotorem podejścia NVC

Pracuję indywidualnie i grupowo. Pomagam ludziom patrzeć inaczej,  odkrywać siebie, rozszyfrowywć swoje emocje i potrzeby,  zdobywać umiejętności wyrażania siebie oraz empatycznego słuchania bez osądzania, oskarżania, obwianiania. Pokazując ludziom perspektywę potrzeb, pomagam im zrozumieć motywy ich działania, co prowadzi w konsekwencji do przebaczenia, akceptacji i wewnętrznej wolności. 

więcej o tym podejściu ...

U PODSTAW NVC LEŻĄ m.in. NASTĘPUJĄCE ZAŁOŻENIA:

 1. Wszyscy ludzie mają takie same potrzeby i różne, ulubione sposoby ich zaspokajania.
 2. Potrzeby wszystkich ludzi są tak samo ważne i mogą być przynajmniej wzięte pod uwagę, jeśli niemożliwe jest ich spełnienie.
 3. Ludzie chętnie przyczyniają się do dobra innych, o ile robią to z własnej woli.
 4. Wszelkie działanie jest próbą zaspokojenia potrzeb.
 5. Ludzie nie działają przeciwko nam, ale ku spełnieniu swoich potrzeb.
 6. Każda krytyka, osąd, gniew jest tragiczną próbą zaspokojenia swoich potrzeb.
 7. Uczucia informują nas o zaspokojonych lub niezaspokojonych potrzebach.
 8. Konflikty rodzą się z przekonania, że jest tylko jeden sposób zaspokojenia danej potrzeby.
 9. Nawiązanie kontaktu z drugą osobą jest drugim krokiem do rozwiązania konfliktu. Pierwszym jest kontakt z własnymi uczuciami i potrzebami.

  źródło: Poroumienie bez Przemocy. O języku serca. Marshall B. Rosenberg

  Główy cel NVC

  NVC oferuje inną perspektywę patrzenia na słowa lub zachowania, które wyzwalają w nas silne, nieprzyjemne emocje. Zamiast nawykowych reakcji obronnych, ataku, ucieczki lub tzw. zamrożenia, zaczynamy kierować uwagę na POTRZEBY, widząc w nowym świetle, zarówno samych siebie, jak i innych ludzi. Ta nowa perspektywa umożliwia nam wgląd w siebie, poszeżanie świadomości oraz dawanie z serca.

  INSERT a QUOTE

  Model NVC pomaga zmienić swój styl wyrażania siebie i słuchania tego, co mówią inni. Zmiana następuje dzięki konsekwentnemu skupianiu uwagi na czterech obszarach: na tym, co obserwujemy, co czujemy, czego potrzebujemy oraz na kierowaniu prośb, do siebie lub innych, dzięki którym możemy wzbogacić nasze życie. Stosowanie NVC sprzyja wnikliwemu słuchaniu, wzajemnemu szacunkowi i empatii.

  Jak “działa” komunikacja wg modelu NVC

  NVC to Szansa na

  Zdrowe Relacje

  poprzez wsłuchanie się w swoje uczucia i potrzeby oraz partnera, następuje pełne miłości zrozumienie siebie nawzajem.

  Skuteczną Komunikację

  dostarcza 4 konkretne kroki ku jasnemu wyrażaniu swoich myśli, uczuć i potrzeb.

  Rozwiązywanie konfliktów

  pomaga identyfikować korzenie konfliktów i wsłuchanie się we wzajemne uczucia i potrzeby prowadząc do rozwiązania.

  Budowanie empatii

  czyli pełne szacunku rozumienie cudzych doświadczeń włącznie z motywami działania,  i uwarunkowaniami.

  Poszerzanie Świadomości

  poprzez ciągłe kierowanie uwagi na spostrzeżenia bez ocen, uczucia, potrzeby i prośby, prowadzące do ubogacania życia.

  Wzmacnianie poczucia własnej wartości

  poprzez adekwatne odczytywanie swoich potrzeb oraz umiejętne wyrażanie ich bez poczucia winy czy wstydu.

  Wspomaga Autentyczność

  dzięki odkrywaniu najgłębszych potrzeb motywujących nasze działanie, NVC umożliwia postawę autentyczności.

  Zwiększenie efektywności w pracy zespołowej

  NVC przyczynia się do zrozumienia oczekiwań i potrzeb w grupie, co wpływa pozytywnie na efektywność zespołu.