Świadome Życie

NIE BÓJ SIĘ PRAGNĄĆ, MARZYĆ, ZMIENIAĆ!

Wierzysz, że stać Cię w życiu na więcej!

Nie chcesz już dłużej trwać w bezsilności, lęku, niewiedzy, nieświadomości.

Szukasz sposobów by pokonać swoje ‘programowanie’ i być tym, kim naprawdę jesteś!

ODKRYJ SWOJE WEWNĘTRZNE ŚWIATŁO!

Daj sobie szansę, aby żyć coraz bardziej świadomie, na miarę siebie!

Preczytaj tĄ historię...

„Pewien człowiek znalazł jajko orła. Zabrał je i włożył do gniazda kurzego w zagrodzie. Orzełek wylągł się i wyrastał ze stadem kurcząt. Przez całe życie zachowywał się jak kury, myśląc, że jest podwórkowym kogutem. Drapał w ziemi szukając robaków, piał i gdakał. Potrafił nawet trzepotać skrzydłami i fruwać kilka metrów w powietrzu… bo przecież tak własne fruwają koguty.

Minęły lata i pewnego dnia zauważył wysoko nad sobą, na czystym niebie wspaniałego ptaka. Płynął elegancko i majestatycznie wśród prądów powietrza, ledwo poruszając złocistymi skrzydłami. Orzeł patrzył w górę oszołomiony.
– Co to jest? – zapytał kurę stojącą obok.
– To jest orzeł, król ptaków – odrzekła kura. – Ale nie myśl o tym. Ty i ja jesteśmy inni niż on.

Tak więc orzeł więcej już o tym nie myślał. I umarł, wierząc, że jest kogutem w zagrodzie…”

Anthony de Mello

Zapraszam Cię do COACHINGU ze mną

na drogę intensywnego i systematycznego rozwoju, poszerzania świadomości, poznawania siebie, weryfikacji utrwalonych przekonań, poszukiwania prawdy i wolności wyboru. Współpraca za mną to szansa, aby jutro nie było powtórką z dzisiaj, aby bezsilność zamienić w działanie, aby słabość stała się drogą ku mocy, aby zrozumieć siebie, aby zaakceptować to, co jest, aby odkrywać to, co wciąż niezrozumiałe.

 Jestem Coachem w podejściu koaktywnym

W coachingu koaktywnym klient poszukuje własnej recepty na spełnienie, aby jego życie było dla niego wartościowe. Partnerska relacja coach-klient jest motorem i przestrzenią wglądu w siebie i rozwoju.     

więcej o tym podejściu ...

ZAŁOŻENIA COACHINGU KOAKTYWNEGO

Klient, czyli osoba poszukująca wsparcia, zwana też Coachee (czyt. kołczi), jest istotą kompletną, kreatywną i pełną zasobów. Klient zna odpowiedzi rozwiązania lub jest w stanie znaleźć te rozwiązania. Z koaktywnego punktu widzenia nic nie jest złe, „zepsute” , chore i nie ma potrzeby „naprawiania” klienta. Coach zadaje klientowi pytania i zaprasza go do odkrywania siebie. Używa też różnych narzędzi, aby poszerzyć perwpektywę patrzenia klienta. Coaching koaktywny zakłada, iż zmiana naszych własnych, często przestarzałych przekonań o sobie i uprzedzeń stwarza przestrzeń dla rozwoju i możliwości przemiany życia. Koncentrując się na mocnych stronach, zasobach i atutach wzmacniane jest to, co najlepsze, wpływając na poczucie wartości. Coaching traktuje każdego człowieka, jak źródło pełne zasobów, które tylko czekają na uwolnienie. W trakcie sesji coachingu osoba odkrywa te zasoby i buduje własne odpowiedzi na postawione pytania. Dzieje się to dzięki głębokiej, pełnej szacunku umiejętności słuchania oraz zadawania ważnych pytań przez coacha i nie interpretowania usłyszanych odpowiedzi.

Plan pochodzi w 100% od klienta. Oznacza to, iż cel zawsze wychodzi od coachee. Nie oznacza to, że ta osoba zawsze wie, jak będzie wyglądał jej cel końcowy, ale wspólnie z coachem pracuje nad ustaleniem punktu, w którym osiągnie cel ostateczny. Chodzi tu o wspólne oszacowanie, jakie są realistyczne możliwości osiągnięcie celu, jakie korzyści i jakie koszty oraz w jaki sposób wpłynie to na całokształt pozostałych obszarów życia klienta.

Coach jest z osobą „tu i teraz” tzn. podąża za klientem z chwili na chwilę. Oznacza to koncentrację coacha na danej chwili. Słuchanie na głębokim poziomie. Każdy moment, minuta, chwila, pojedynczy oddech jest tu traktowany jako szansa zmiany, odkrywania siebie i wzrostu. Coach swoją postawą uczy klienta dokonywania świadomych wyborów oraz proaktywnej postawy, aby decydować o tym, kim się staje, jak chce przeżyć swoje życie i wziąć za te kroki odpowiedzialność. Wpisuje się to w myśl chrześcijańskiej wizji człowieka, w której godność osoby ludzkiej wynika z darów, jakimi została obdarzona przez Boga, wśród których największymi są: świadomość, wolność i miłość powiązana ściśle z odpowiedzialnością.

Klient, na każdym etapie, jest traktowany całościowo tzn. uwzględniana jest każda sfera jego życia jednocześnie. W coachingu koaktywnym człowiek jest traktowany jako spójny system, złożony z wielu sfer np. rodzina, praca, zdrowie, finanse, relacja z Bogiem. Cokolwiek dzieje się w jednej części systemu daje o sobie znać i oddziałuje w innej części. Coaching ujawnia owe oddziaływanie dziedzin życia na siebie oraz pomaga podjąć najsłuszniejszą decyzję, zgodną z systemem wartości człowieka

źródło: Coactive Coaching, Whitworth L,Kimsey House, Sandahl P. K&H, H, 2007

Jak “działa” coaching

Coaching to Szansa Na

Jasność Celów

Poszukamy co najbardziej wpłynie na wzrost poczucia szczęścia, określimy jasne cele oraz stworzymy plan ich realizacji.

Poszerzanie Świadomości

Odkryjemy, jakie przekonania i potrzeby Tobą kierują, co pomoże zrozumieć Ci Twoje schematy działania.

Odkrywanie Potencjału

Odkryjemy Twoje Światło, Twoje talenty i zdolności, które mogą ubogacić życie Twoje oraz innych.

Inwestycja w relacje

Pochylimy się nad Twoimi wzorcami zachowania i świadomą komunikacją, co poprawi jakość Twoich relacji.

Motywacja i Inspiracja

Poszukamy głębokie motywatory, które inspirują Cię do działania ku osiąganiu celów.

Pewność Siebie

Przypatrzymy się źródłom odwagi i siły, oraz wszystkiemu co Cię wspiera w byciu tym, kim naprawdę jesteś!

Zmiana Nawyków

Wypracujemy konkretne kroki, jak zamienić nawyki, które Ci nie służą na wspierające Cię.

Strefa Komfortu

Dopasujemy tempo oraz rodzaj wyzwań do Twojej gotowości wychodzenie ze strefy komfortu.

Najważniejszą rzeczą, jaką można odkryć, to odkrycie siebie. To jest najważniejsza rzecz na ziemi.

Paulo Coelho

Korzyści z Coachingu

Wywiad został przeprowadzony z Magdą, Coachee po całym procesie cochingowym.

R

Odkrywcza droga

R

Praca dająca DUŻE efekty

R

Spojrzenie głębięj w siebie

R

Profesjonalne wsparcie

R

Praca nad tym, co potrzebne

R

Wiedza poszerzająca świadomość

R

Narzędzia otwierające perspektywy

R

Lekkość testowania rozwiązań

R

Odwaga w podejmowaniu działań

Zrób KROCZEK, a potem to się samo potoczy.

Cały wywiad jest dostępny na moim kanale Youtube: Ania Dutta. Kliknij TUTAJ.

Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku.

Laozi

Moja propozycja dla Ciebie

Bezpłatny Mini-Kurs

5 kroków do odkrycia:  

Za czym najbardziej tęskni Twoje serce

5 maili – 5 ćwiczeń – 5 refleksji ❤️

Kurs, który da Ci narzędzia, aby odkrywać pragnienia serca.

Dlaczego warto skorzystać?
R

da Ci jasność czego potrzebujesz TERAZ najbardziej

R

rozwiniesz swoją inteligencję emocjonalną

R

nauczysz się łączyć uczucia i potrzeby

R

będziesz bardziej świadomy(a) swoich potrzeb

R

poznasz podstawy Porozumienia bez Przemocy (NVC)

R

decydujesz kiedy odsłuchiwać filmy i robić ćwiczenia

R

możesz powtarzać ten kurs kiedykolwiek potrzebujesz

Moje Zaproszenie: spóbuj!
Dostęp do mini-kursu

Bezpłatna sesja coachingowa – DEMO

Spotkanie by sprawdzić:

Co w duszy gra?

Twoje pragnienia – Twoja Rzeczywistość –  Twoje Strategie – Twoja Determinacja

Rozmowa, która pokaże Ci różne perspektywy❤️

Sesja coachingowa Ad-Hoc

Spotkanie by znaleźć odpowiedź

Oto jest pytanie!

Co wybrać – Jak porozmawiać – Jak się zachować – Jak ‘to’ rozwiązać – Jak sobie poradzić ???

Rozmowa, która uspokoi Twój umysł i nada kierunek Twojemu świadomemu działaniu ❤️

Proces coachingowy

Seria Spotkań by:

Rozwinąć skrzydła

Może czas na:

♦ Nowy Rozdział w Życiu  ♦  Świadome życie Tu i Teraz  ♦  Zmianę

♦  Ruszenie z miejsca  ♦  Życie jakiego byś chciał(a)  ♦  Wolność emocjonalną

Rozmowy, narzędzia i metody, które pomogą Ci zrozumieć siebie i małymi kroczkami, pokornie i wytrwale ruszyć w kierunku tego, co nazywasz szczęściem❤️

Statek stojący w porcie jest bezpieczny, ale nie po to buduje się statki.

John A Shedd

Naszym największym lękiem nie jest to, że jesteśmy niewystarczający.
Naszym największym lękiem jest to, że jesteśmy mocni ponad miarę.
To nasze światło, nie nasza ciemność najbardziej nas przeraża.
Pytamy siebie, „Kim jestem, aby być wspaniałym, pięknym, olśniewającym, utalentowanym?”
W racji samej, kim nie chcesz być?
Jesteś dzieckiem Bożym. Twoje chowanie się w cieniu nie służy światu.
Nie ma nic mądrego w kurczeniu się po to, aby inni nie poczuli się niepewnie w twojej obecności.
Wszyscy mamy błyszczeć tak, jak dzieci.
Urodziliśmy się, aby manifestować chwałę Bożą, która jest w nas.
Ona nie jest tylko w niektórych, jest w każdym z nas.
Gdy odsłonimy nasze wewnętrzne światło, nieświadomie pozwolimy też innym, aby uczynili to samo.
Gdy wyzwolimy się z własnego strachu, samą swoją obecnością będziemy automatycznie wyzwalać innych.

Marianne Williamson