FILOZOFIA ŻYCIA

Proponowana przeze mnie Filozofia Życia jest dla tych, którzy szukają PRAWDY, są gotowi poświęcić dla niej bezpieczeństwo, komfort, status, bogactwo, a także zakwestionować sposób w jaki patrzą na świat, siebie, Boga. Ta Filozofia Życia zakłada ciągłe wychodzenie ku temu, co nieznane, po to, aby odkrywać INNY ŚWIAT.

CEL

PRAWDA

Nie warto żyć życiem przez nas niepoznanym. – Sokrates

Podstawowym założeniem Filozofii Życia jest fakt, że istnieje Prawda i rzeczywistość prawdziwa, która po prostu JEST. Każdy człowiek ma jakieś ukształtowane przekonania, które bazują na Prawdzie lub od niej odbiegają. W trakcie życia człowiek ma jedyną i niepowtarzalną szansę, aby szukać i odkrywać Prawdę. Warto szukać, wytrwale, mimo wszystko. Warto kwestionować swoje przekonania na temat siebie, innych, świata. 

POSTAWY

POKORA

OTWARTOŚĆ

Prawdziwa pokora to nie jest myślenie o sobie gorzej, to myślenie o sobie mniej.

– S.C. Lewis

Pokora i Otwartość to postawy wyrażające pragnienie Prawdy. Przyjmując te postawy jesteśmy zdolni zaakceptować inność ludzi, z którymi się spotykamy, inne zachowania i inny sposób myślenia i odczuwania. Inność to bodziec, który jest szansą na dostrzerzenie swoich własnych OBRAZÓW rzeczywistości. Pokorne i otwarte nastawienie pomoże nam stawiać sobie pytanie: ‘…co w tej sytuacji jest Prawdą?’

SPOSÓB

ŚWIADOMOŚĆ

Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem. – Carl G. Jung

Wsłuchiwanie się w samych siebie oraz w innych zwłaszcza, gdy myślimy, postępujemy, reagujemy odmiennie, prowadzi do coraz większej (samo) świadomości. Pytanie o Prawdę, a nie o bronienie swoich czy atakowanie przekonań innych. ani przekonaniach innych, to wyjście poza wymiar psycho-fizyczny. Ciągła ekspansja świadomości to szansa na zbliżanie się do Prawdy.

PROCES

ODKRYWANIE SIEBIE

Poznanie siebie jest początkiem wszelkiej mądrości. – Arystoteles

Przyglądanie się sobie, swoim myślom, odczuciom, reakcjom, powtarzajcym się zachowaniom, to proces poznawania samych siebie. Obserwując się, niejako z dystansu, możemy dotrzeć do zakodowanych głęboko w nas przekonań i intencji, których nie jesteśmy świadomi. Samopoznawanie prowadzi do świadomości, że jest inna rzeczywistość niż ta ‘nasza’, a ta ‘nasza’ niekoniecznie jest prawdziwa.

ŹRÓDŁA

MIŁOŚĆ

LĘK

W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk. – św. Jan Apostoł

Autorefleksja, to wchodzenie w głębię samych siebie i odkrywanie źródeł naszego działania, którymi są albo miłość, albo lęk. Coraz wyraźniej zaczynamy dostrzegać jak nasze działania wypływające z czystej miłości (choć wymagają) rodzą wewnętrzny pokój, a z drugiej strony jak lęk sprzężony jest ze stresem. Lęk, choć nie jest pożądanym odczuciem, wskazuje na to, czym jesteśmy zniewoleni, czyli źródło naszego nie-pokoju.

KORZYŚCI

WOLNOŚĆ

ODWAGA

Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. – Jezus

Świadomość, że jest Prawda, a nasze opinie, słowa, zachowania są tylko wyrazem naszych OBRAZÓW Prawdy, pozwala nam się zdystansować do samych siebie, do opinii i zachowań innych. Ta świadomość jest wyzwalajaca. Cóż to za WOLNOŚĆ! Daje odwagę, aby kwestionować własny sposób myślenia i znosić ból, gdy odkwywamy, że nasze prawdy, to raptem iluzja.

Ukierunkowanie na Prawdę rodzi wewnętrzną wolność, która znów daje odwagę by coraz głębiej wchodzić w siebie i odkrywać własne przekonania, które nie są zgodne z PRAWDĄ. 

Założenia Filozofii Życia

Droga

Życie każdego człowieka jest Drogą.

Jesteśmy w drodze przez to życie, a akceptacja tego, co się dzieje, w pokorze i otwartości, to mądrość. Stawianie oporu, czy odrzucanie tego ‘co jest’ czyni tą drogę ciężką i mozolną. Zgadzajmy się na tą DROGĘ, a będziemy mieć wewnętrzny pokój! Mówmy: “Niech tak będzie!” ; “Jest dobrze, jest OK.”

Prawda

Życie każdego człowieka jest Drogą ku Prawdzie.

Szukanie Prawdy nadaje życiu człowieka sens. Póki jesteśmy w Drodze, mamy szansę wychodzić z iluzji. Pytajmy się wciąż o Prawdę: Czy to (…) Prawda? Co jest Prawdą? Nie zatrzymujmy się na powierzchni życia, naiwnie myśląc, że to, co my uważamy za Prawdę jest Prawdą.

Życie

Życie wiedzie każdego człowieka Drogą ku Prawdzie.

Poprzez wydarzenia dnia codziennego – sytuacje, słowa, wybory, błędy, sukcesy, natchnienia – Życie prowadzi nas do uświadomienia nam gdzie nasze przekonia to nie-Prawda. Wybory dokonane w oparciu o te przekonania rodzą niepokój i stres. Odkrywanie naszych iluzji jest często związane z cierpieniem, wymaga zaakceptowania siebie i popycha do korekty myślenia. Jakże ważna jest tu REFLEKSJA! Wybór Miłości (Prawdy) zawsze rodzi pokój.